ABL: Associatie van Belgische Legervrienden

Wat wij doen?

- regelmatig nieuwsbrieven over onze uitstappen (online of per brief)

- organiseren van bezoeken aan kazernes

- jaarlijkse samenkomst

- provinciale ontmoetingen

- bijwonen huldes

- bezoeken aan musea

- bezoek aan Normandie