ABL: Associatie van Belgische Legervrienden

Ontstaan van de legervrienden

Wijlen Lt.-Gen. buiten dienst Roger Maes, Ir., gewezen stafchef van de Landmacht had de droom om een vereniging in leven te roepen, waar alle miliciens, beroepsmilitairen en vrijwilligers zich thuisvoelden. Een vereniging van mensen die het leger nog in zijn hart draagt en waar collegialiteit en vriendschap de boventoon voert. Samen aan de feesttafel, samen naar herdenkingen en huldes en samen op stap naar onze kazernes van vroeger en nu.
Helaas heeft de Lt.-Gen. de oprichting niet mogen meemaken. Hij stierf in 2008 aan een slepende ziekte.
Desalniettemin zetten wij zijn droom verder en hopen, samen met U allen, hier een bloeiende vereniging op te bouwen.
Wij hopen op uw steun en medewerking!